Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë islame, pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Bekir Halimi thotë: “Si është dispozita me ata të cilit janë të mallkuar nga Allahu?”,për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: