Pyetja:

Ka disa imamë në xhami që lexojnë suren Insan në rekatin e parë dhe të dytë të namazit të sabahut ditën e xhuma, dhe disa që lexojnë suren Sexhde në rekatin e parë dhe të dytë. Disa prej tyre lexojnë gjysmën e sures Sexhde në rekatin e parë dhe gjysmën e sures Insan në të dytin. A është e saktë ajo që ata bëjnë? A duhet t’u themi atyre se ajo që po bëjnë është bidat (risi)?.

***

Përgjigja:

Ne nuk mund të themi se ajo që ata po bëjnë është bidat, por mund të themi se ajo që po bëjnë është lojë me Sunetin. Nëse ata janë vërtet të sinqertë në ndjekjen e Pejgamberit ﷺ, atëherë le të bëjnë atë që bëri ai. Prandaj, Ibnul Kajimi i përshkroi njerëzit si ky si imam injorantë. Ne themi: Nëse jeni në gjendje të lexosh suren Sexhde në rekatin e parë dhe suren Insan në të dytin, atëherë bëje këtë. Nëse nuk jeni në gjendje ta bëni këtë, atëherë lexoni një sure tjetër në mënyrë që të mos e ndani sunetin dhe të mos luani me të. Suneti është i njohur, Pejgamberi ﷺ lexonte suren Sexhde në rekatin e parë të sabahut të xhumasë dhe suren Insan në rekatin e dytë. Pra, ose duhet të bësh atë që ka bërë Pejgamberi ﷺ ose të lexosh një sure tjetër, sepse ndarja ose përgjysmimi i asaj që bëri Pejgamberi ﷺ është kundër sunetit dhe padyshim që është duke luajtur me sunetin. Ndiqni udhëzimet e Profetit ﷺ dhe jini të guximshëm, sepse nëse e lexoni suren Sexhde në rekatin e parë dhe suren Insan në të dytin, disa imamë do të thonë: ‘Pse keni recituar kaq gjatë?’ Profeti ﷺ u zemërua me Muadhin dhe e qortoi për këtë.

Dhe ne themi: Çdo gjë që ka bërë Pejgamberi ﷺ ka qenë e arsyeshme dhe jo e rëndë, edhe nëse ka lexuar suren Sexhde dhe Insan. Prandaj Enes ibn Maliku ka thënë: “Kurrë nuk jam falur pas ndonjë imami, namazi i të cilit ka qenë më i lehtë dhe më i plotë se namazi i të Dërguarit të Allahut ﷺ.”

Mexhmu Fetua Ibn Uthejmin, 16/173