Pyetja:

A i lejohet muslimanit që ta gjykojë si jomusliman atë që pi alkool?

***

Përgjigjja:

Pirja e alkoolit, imoraliteti dhe kopracia në mosdhënien e zekatit janë gjynahe të mëdha që nuk falen pa pendim tek Allahu.

Besimi i besimtarëve te drejtë është se ai qe kryen një gjynah të madh është musliman, por njëkohësisht është edhe gjynahqar për mëkatin e tij dhe nuk lejohet të gjykohet si pabesimtar ai që kryen gjynah të madh, nëse nuk pretendon se ai gjynah është i lejuar të veprohet.

Komisioni i Përhershëm për Fetva