Pyetja:

A duhet ta fshijmë fytyrën me duart tona pasi të bëjmë dua apo kjo është bidat?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ.

Përshkimi i fytyrës me duar apo fshirja e saj pas duave është risi (bidat) në fe.

Shejh Asim El Hakim

Comments are closed.