Pyetja:

A është e lejueshme që duke u falur t’i lexojmë suret me zë të lartë?

***

Përgjigjja:

Gjatë leximit të Kuranit duhet të meditohen ajetet që lexohen dhe të kuptohen ato dhe të ngritet zëri aq sa ti e dëgjon nëse jeni duke u falur vet. Dhe, nuk preferohet ngritja e zërit.

Bedri Robaj