This is a free picture released under Creative Commons Attribution 2.0 Generic. Feel free to use and share this picture but please give me credit linking my website or my Flickr account. More info about me on www.pixael.com

Pyetje:

Kam një pyetje, nëse ka mundësi të m’a shpjegoni: kam dëshirë të pres një kurban për djalin dhe desha ta di se a është më mirë të prej kurban apo t’ia jap të hollat një të varfëri. Nëse është më mirë të holla, sa duhet?
Ju faleminderit!

***

Përgjigje:


Nëse ju ka lindur djalë, qoftë edhe më herët dhe është i gjallë, më mirë është që të therni për të dy dele dhe kjo është më me prioritet, në shenjë falënderimi ndaj Allahut. I Dërguari, ﷺ ka thënë: “Çdo i porsalindur është i lidhur peng, derisa t’i bëhet akika (t’i theret delja), të qethet dhe të emërtohet”. (Transmetojnë: Ebu Davudi, Tirmidhiu, Nesaiu, Ibni Maxhe dhe Ahmedi)
Andaj, më mirë është ajo që e quani të theret kurban. Mishin mund t’ua shpërndani njerëzve sikur që mund t’i thirrni në gosti.


Allahu e di më së miri!

Muhamed Dërmaku