Pyetja:

A është më mirë: t’iu këndosh të vdekurve hatme apo t’iu japësh para jetimave?

***

Përgjigjja:

Padyshim se të ndihmohen jetimët e nevojshëm me ndihma materiale është më mirë. Bile, Kuranin nëse nuk di ta lexosh vet, nuk bën të paguhet dikush që të lexojë për ju. E sa i përket lëmoshës (sadakës), nuk ka dyshim se edhe të vdekurit mund t’i shkojnë sevapet.
Allahu e di më së miri!

Muhamed Dërmaku