Pyetja:

Çka është dispozita e faljes së namazit të xhenazes së magjistarit, dhe a lejohet që të varroset te varrezat e muslimanëve pasi që të vritet?

***

Përgjigjja:

Nëse vritet nga ana e autoriteteve shtetërore (në ato vende ku punohet me sheriat), nuk i falet namazi dhe nuk varroset te varrezat e muslimanëve, por varroset te varrezat e mosbesimtarëve, nuk lejohet që të varroset të varrezat e muslimanëve, nuk i falet xhenazja, nuk i pastrohet trupi dhe nuk qefinoset.

Shejh AbdulAziz bin Baz

Përktheu dhe përshtati nga arabishtja: Mujdin Xh. Xhaferi