Pyetja: 

Unë dhe gruaja ime jetojmë në një shtëpi të ndarë nga familja ime, për shkak të shumë problemeve dhe i kam premtuar gruas sime që nuk do ta lë. Pas pak, babai më kërkoi të kthehesha në shtëpinë e familjes, që unë dhe gruaja ime të jetonim me të, por gruaja ime refuzoi. Çfarë duhet të bëj? A duhet t’i bindem babait tim dhe të thyej premtimin midis nesh? Apo duhet ta mbaj premtimin, siç thotë Allahu i Lartësuar: “Dhe përmbushni zotimet. Me të vërtetë, për zotimet do të jeni përgjegjës.” (Isra: 34)

***

Përgjigjja:

Pa dyshim, të drejtat e babait mbi djalin e tij janë të mëdha, por përderisa gruaja juaj nuk dëshiron të jetojë në shtëpinë e tij, nuk mund ta detyroni atë ta bëjë këtë. Ju mund ta bindni babanë tuaj për këtë dhe ta strehoni gruan tuaj në një shtëpi të veçantë, duke mbajtur lidhjet me babanë tuaj, duke e nderuar atë, duke e kënaqur atë dhe duke e trajtuar me mirësi sa të mundeni.

Sa i përket shkurorëzimit, lejohet nëse keni nevojë ta bëni këtë dhe mund të ofroni shlyerje për zotimin tuaj. Kjo nuk është në kundërshtim me fjalët e Allahut të Lartësuar: “Dhe përmbushni zotimet. Me të vërtetë, për zotimet do të jeni përgjegjës.” (Isra: 34) sepse ajo që nënkuptohet në ajet është një premtim ose zotim që nuk e ndalon diçka që është e lejuar.

Shejh Salih Feuzan, “Fetva El-Mur’ah El-Muslimah” (2/660)