Pyetja: Çfarë dallimi ka midis ‘Zotimit’ dhe ‘Betimit’? Cila prej tyre është më e rëndë? Po në qoftë se dikush thotë: “Zotohem para Allahut që nuk e bëj më atë punë!” – E pastaj e bën përsëri, a konsiderohet kjo thyerje e betimit dhe a obligohet me shlyerje? Përgjigjje: Nëse...
Pyetja:  Unë dhe gruaja ime jetojmë në një shtëpi të ndarë nga familja ime, për shkak të shumë problemeve dhe i kam premtuar gruas sime që nuk do ta lë. Pas pak, babai më kërkoi të kthehesha në shtëpinë e familjes, që unë dhe gruaja ime të jetonim me të,...

A lejohet djegia e kufomës?

Pyetja: A lejohet djegia e kufomës? *** Përgjigjja: Kjo kulturë është përhapur në Perëndim dhe si e tillë është haram, pra assesi nuk lejohet sipas ligjeve islame. Kjo dukuri është çnjerëzore dhe me këtë vepër i shkaktojmë padrejtësi të vdekurit. Kjo nuk lejohet as me ligjet e fesë së krishtere dhe asaj çifute. I...
Pyetja: A lejohet bërja e aktit të martesës nëpërmjet telefonit? *** Përgjigjja: Nëse realisht nuk kanë mundësi të takohen për shkak të largësisë dhe prindi i vajzës pajtohet, ruhet e sigurohet ana e talljes apo lojërave të fjalëve, atëherë arrihet ajo çka është për qëllim prej kushteve te aktit fetar të martesës, ndaj...
Pyetja: Kohëzgjatja e jetës a është e trashëgueshme? *** Përgjigjja: Allahu i Madhëruar ka thënë: "Po, Allahu kurrsesi askë nuk e shtyn për më vonë, kur atij t'i vijë afati i vet. Allahu hollësisht është i njohur me atë që ju punoni." (Munafikun, 11) Abdullah ibn Mesudi r.a., thotë i Dërguari i Allahut ﷺ na...
Pyetja: Nëse i vdekuri lë amanet që të varroset në një vend të caktuar, a jemi të obliguar që ta çojmë amanetin e tij në vend? *** Përgjigjja: Në parim themi se i vdekuri musliman duhet të varroset në vendin ku ka vdekur, në varrezat e muslimanëve, dhe se transportimi i kufomës së...
Pyetja: Çfarë duhet të bësh kur dikush të lë amanet paratë e tij? *** Përgjigjja: Ai të cilit i lihen të holla për t'i ruajtur si amanet, nuk duhet t'i përdorë ato vetëm se me lejen e poseduesit të parave. Ai duhet t'i ruajë siç ruan pasurinë e vet, madje me seriozitet më...

TRENDI I PYETJEVE