Pyetja:

A janë të lejuara marrëdhëniet seksuale në muajin e shtatë, të tetë dhe të nëntë të shtatëzanisë.

***

Përgjigjja:

Po janë të lejuara, marrëdhëniet janë të ndaluara vetëm gjatë ciklit menstrual dhe pas lindjes (gjatë kohës së lehonisë).

Bedri Robaj