Pyetja:

A lejohet ngrënia e gjërave ushqimore që përmbajnë alkool etilik?

***

Përgjigjja:

Ajo që kuptohet nga fetvatë e dijetarëve bashkëkohorë në lidhje me përzierjet e disa ushqimeve apo barnave apo parfumeve të ndryshme, me alkool, është se: n.q.s. lënda alkoolike që përzihet me këto ushqime apo barna, po të veçohej dhe të shtohej me lëndë tjetër të ngjashme e të pihej, pastaj të deh, në këtë rast nuk lejohet përdorimi i ushqimit të përzier me këtë alkool, e në të kundërten lejohet, sepse ajo që të deh kur është shumë, atëherë edhe sasia e vogël prej saj është e ndaluar.

“Fetva el lexhne ed Daime”, nr. 6042

Përktheu: Udha e Besimtarëve