Pyetja:

A lejohet të shenjtërohen varret?

***

Përgjigjja:

Ibën Tejmije, ka thënë:

Varri i Pejgamberit ﷺ është varri më i mirë mbi sipërfaqen e tokës, megjithatë ai (Pejgamberi) e ka ndaluar që ta shenjtërojmë varrin e tij, kështu që varri i dikujt tjetër është edhe më e udhës që mos të shenjtërohet pavarësisht kush është ai.

(Iktidaus-SiratulMustekim 2/172)