Pyetja:

A më lejohet t’i fali vetëm tetë rekate teravi në ato xhami ku falen njëzetë?

***

Përgjigjja:

Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Kushdo që qëndron me imam derisa të mbarojë namazi, atij do t’i shkruhet sikur ai e kaloi gjithë natën në namaz.” [1] Megjithatë, nëse dikush i fal disa rekate të teravive në xhami dhe pastaj largohet nga xhamia nuk ka mëkat në këtë veprim, por vetëm e humbë shpërblimin në hadithin e përmendur me lartë.

Shejh Asim El Hakim

——————————–

[1] Tirmidhiu, 806