Pyetja:

Më duheshin para, kështu që mora hua nga gruaja ime dhe ramë dakord që ta ktheja me ar. Pas dy vitesh, çmimi i arit u rrit në mënyrë të pabesueshme dhe tani është dyfishuar. Nuk më mbetet gjë tjetër veçse të paguaj dyfishin e çmimit të arit që kam marrë hua në fillim. A konsiderohet kjo rritje si kamatë?

***

Përgjigjja:  

Falënderimi i takon Allahut.

Nëse dikush merr hua ar, atëherë ai duhet të paguajë ari të së njëjtës peshë dhe diferenca në vlerën e arit nuk bën dallim. Rritja e vlerës së tij nuk konsiderohet aspak si riba.

Është e lejuar për ju të jepni para në vend të arit, por kjo është me kusht që të jetë e barabartë me çmimin e arit në ditën e shlyerjes së borxhit, dhe duhet ta paguani plotësisht çmimin dhe të mos lini asgjë nga ajo që keni borxh të papaguar.

Dijetarët e Komisionit të Përhershëm thanë:

“Kreditë duhet të shlyhen me të njëjtin lloj pasurie dhe këtë e dikton drejtësia. Rritja dhe rënia e vlerës është diçka që mund të përfitojë ose dëmtojë secilën palë. Luhatjet e çmimeve ndodhën në kohën e Profetit ﷺ, por parimi themelor islam që ishte caktuar për muslimanët nuk u ndryshua për shkak të kësaj, dhe ata duhet t’i trajtojnë punët e tyre në dritën e atij vendimi.”

Huamarrësi mund ta kthejë vlerën e huasë në kohën e shlyerjes së borxhit të tij, nëse huadhënësi pajtohet me këtë, sepse është transmetuar saktë nga Ibn Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) se ai tha: “Ne kemi shitur devetë për dinarë dhe pranonin dirhemë, dhe ne i shisnim për dirhemë dhe pranonim dinarë. Profeti ﷺ ka thënë: “Nuk ka asgjë të keqe që ju t’i pranoni ato me çmimin e asaj dite, për sa kohë që nuk ndaheni nga ndonjë punë e pazgjidhur që mbetet mes jush.” [1]

Përfundim: ajo që duhet të bëni është ta ktheni arin siç e keni marrë, sipas peshës, dhe rritja e çmimit të tij nuk konsiderohet si riba.

Dhe Allahu e di më së miri.

islamqa.info

—————

[1] Fetaua el-Lejneh ed-Daimah 13/275)