Pyetja:

Në çfarë distance udhëtimi lejohet shkurtimi dhe bashkimi i namazeve?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ

Nëse dikush e kalon distancën në të cilën lejohet shkurtimi i namazit, e cila është 85 kilometra, i lejohet të shkurtojë namazin dhe t’i bashkojë gjatë udhëtimit të tij, atëherë kur të arrijë në destinacionin e tij, çështja është objekt diskutimi i mëtejshëm:
1.. Nëse aty është vendbanimi i tij i përhershëm, atëherë duhet ta falë namazin të plotë dhe jo t’i shkurtojë.
2.. Nëse nuk është vendbanimi i tij i përhershëm, edhe nëse ka shtëpi ose të afërm, por nuk banon aty, atëherë nëse ka ndërmend të qëndrojë më shumë se katër ditë, duhet ta falë namazin të plotë. por nëse ka për qëllim të qëndrojë më pak se kaq, mund ta shkurtojë namazin. Imam Shafiu ka thënë: Nëse ai vjen në qytet dhe ka të afërm ose vjehërr ose grua në ndonjë pjesë të qytetit, por ai nuk ka ndërmend të qëndrojë atje për katër ditë, pastaj ai mund ta shkurtojë namazin nëse dëshiron. Shokët e të Dërguarit të Allahut ﷺ e shkurtuan namazin me të në kohën e pushtimit të Mekës, kur ai bënte haxhin dhe kur Ebu Bekri udhëhoqi haxhin, edhe pse shumë prej tyre kishin një ose më shumë shtëpi në Mekë dhe ata kishin të afërm atje. Ata përfshinin Ebu Bekrin, i cili kishte shtëpi dhe të afërm në Mekë; Omeri, i cili kishte shumë shtëpi në Mekë; dhe Uthmanin, i cili kishte shtëpi dhe të afërm në Mekë. Por nuk e di se i Dërguari i Allahut ﷺ e ka porositur ndonjërin prej tyre që të falin namazin të plotë. Ai nuk e fali namazin të plotë dhe as ata, pasi i Dërguari i Allahut ﷺ ndërroi jetë, kur ata erdhën në Mekë.” [1]
Shejh Ibn Uthejmin është pyetur: Unë jam dikush që jetoj në el-Kasim, dhe ndonjëherë shkoj në Riad për të vizituar familjen time, pasi kam një dhomë atje dhe qëndroj me ta për dy ose tre ditë. A më lejohet ta shkurtoj namazin kur falem vetë? A kam të njëjtin rregull si udhëtari? Ai (Allahu e mëshiroftë) tha: Po, ju keni të njëjtin rregull si udhëtari, sepse vendlindja juaj është el-Kasim, dhe kur vizitoni familjen tuaj vizitoni si udhëtar. Prandaj Pejgamberi ﷺ e shkurtoi namazin e tij në Mekë, edhe pse më parë kishte qenë banor i qytetit dhe kishte shtëpi atje, por kur u shpërngul, Medina u bë vendlindja e tij. Prandaj, kur shkon te familja jote, je udhëtar.” [2]

Pyetja: Cili është gjykimi i shkurtimit të namazit, nëse dikush ka dy shtëpi në dy qytete të ndryshme në të njëjtin rajon, dhe ai banon në të dyja dhe udhëton kohë pas kohe? Nëse udhëton në njërën prej tyre, a duhet ta shkurtojë namazin apo i lejohet t’i falë ato të plota? Ne do të donim një shpjegim të qartë për shkurtimin e namazeve në përgjithësi.
Përgjigjja: Nëse situata është siç përshkruhet, se ai i ka marrë të dyja shtëpitë për vendbanim, atëherë nuk i lejohet të përfitojë nga lehtësitë e udhëtimit, si shkurtimi i namazit e kështu me radhë, kur ai banon në njërën. të dy qyteteve. Por ai mund të përfitojë nga këto lëshime ndërsa është duke udhëtuar ndërmjet dy qyteteve, nëse distanca ndërmjet tyre është distanca në të cilën lejohet shkurtimi i namazit, që është afërsisht tetëdhjetë kilometra. ‘Abdullah ibn Ghadjan, ‘Abdu-Rrezak ‘Ajeefi, Abdul-Aziz ibn ‘Abdillah ibn Baz.

Siç duket nga pyetja juaj, kjo shtëpi në qytetin bregdetar nuk është vendbanimi juaj, kështu që kur të qëndroni atje, mund ta shkurtoni namazin, përderisa nuk keni ndërmend të qëndroni atje më shumë se katër ditë, në këtë rast ju duhet të falni namazet tuaja të plota. Allahu e di më së miri.

islamqa

————————-

[1] El-Umm 1/217

[2] Lika’ul-Baab el-Meftuh 58/23

[3] Fetaua el-Lejneh ed-Da’imah (8/147)