Pyetja:

Pse unë kur lexoj Kuran gjithmonë më dridhen duart? Kjo më ndodh shpesh.

***

Përgjigjja:

Nëse lexoni Kuran në arabisht ka mundësi që keni prekje nga xhinët. Vazhdoni të lexoni suren Bekare për çdo ditë dhe flini me abdes. Bëjeni dhikrin e mëngjesit, të mbrëmjes dhe para gjumit. E nëse është pse ju ia keni frikën Allahut kur e lexoni Kuranin atëherë përgjigjuni Allahut në urdhërat e Tij dhe largohuni ndalesave të Tij që ta vërtetoni pretendimin se ia keni frikën Allahut me të  vërtetë.

Muhamed Dërmaku