Pyetja:

Dua të di nëse është e ndaluar për një femër muslimane të studioj juridikun ose të punoj në gjykatë?

***

Përgjigjja:

Të gjykuarit me ligje të tjera, përveç ligjit të Allahut, është e ndaluar për çdo mysliman, mashkull qoftë apo femër. Pa dyshim se në gjykatat aktuale në vendin tonë, nuk gjykohet me ligjin e Allahut.

Ndërsa, nuk mund të themi se studimi i juridikut është gjë e ndaluar nëse studiuesi nuk ka për qëllim mësimin e atyre ligjeve për t’i jetësuar.

Allahu e di më së miri!

Muhamed Dërmaku