Pyetja:

A është haram në çajtore të xhamisë me luajt letra dhe gurzi?

***

Përgjigjja:

Së pari brenda objektit (zyret, lokalet etj.,) ndalohet të zhvillohet tregtia, sepse Pejgamberi ﷺ ka ndaluar nga kjo. Nuk është aspak e pëlqyeshme dhe as e udhës të përdoren pjesët e xhamive për lojëra.
Allahu i Madhëruar thotë: “..vërtet xhamitë janë veçantë për ta adhuruar Allahun..” (Xhinn: 18)

Kushdo që vepron gjëra të tilla e ftojmë të largohet nga këto mëkate dhe zbavitje koti!

Hoxhë Zejd Haziri