Pyetja:

A lejohet të bëjmë dhikër pa e vendosur shaminë?

***

Përgjigjja:

Po, lejohet të bëjmë dhikër pa e vendosur shaminë. Është prej risive (bidateve) të mbulohen flokët veçanarisht kur bëhet dhikër, lexohet Kuran, kur thirret ezani, etj.

Shejh Asim El Hakim