Sunday, March 26, 2023
Pyetja: A i lejohet gruas të martuar ta përdor spermën e një burri të huaj për të mbetur shtatzënë, nëse burri i saj është steril? Unë u testova për infertilitet, kështu që kisha zero numër të spermës. Gruaja ime insistoi për birësim, kështu që prindërit e saj siguruan një djalë...
Pyetja: Kur bëjmë shpagimin për thyerjen e betimit, a është patjetër që 10 personat e varfër apo miskin që i ushqejmë të jenë musliman apo këtu përfshihen edhe jomuslimanët? *** Përgjigjja: Po, ata patjetër duhet të jenë musliman. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: Cilës duhet dhënë përparësi: kryerjes së umres apo shpagimit për thyerjen e betimit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Nëse dikush betohet se nuk do të kthehet në një mëkat të caktuar, atëherë ai i kthehet atij, pastaj betohet për të njëjtin mëkat në mënyrë të përsëritur para se të bëjë...
Pyetja: A lejohet të betohemi në nënën apo babain? *** Përgjigjja: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: "Me të vërtetë Allahu ﷻ iu ndalon të betoheni në baballarët tuaj, kush betohet le të betohet në Allahun ﷻ apo le të heshtë." Në një hadith tjetër të Pejgamberit ﷺ i cili transmetohet poashtu...
Pyetja: Pse Zoti i Lartësuar, betohet në disa nga krijesat e Tij në Kuran? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Duhet të kuptojmë se Allahu i Lartësuar bën çfarë të dojë: "Ai nuk pyetet për atë që bën, ndërsa ata do të pyeten." (Enbija: 23) Njeriu nuk ka të drejtë të pyesë...
Pyetja: Nëse i thoni "Unë i premtoj vetes se nuk do ta bëj këtë e atë", a i nënshtrohet kjo rregullave të një zotimi/betimi që i bëni Allahut, edhe nëse qëllimi juaj ishte të bënit një zgjidhje të fortë dhe jo një premtim të mirëfilltë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Ajo...
Pyetja: A lejohet që njeriu të betohet "Pasha Kuranin"? *** Përgjigjja: Sikurse për cdo cështje që Islami na shpjegon dhe na e sqaron, po ashtu edhe për çështjne e betimit nuk na ka lënë të humbur. Por na e ka shpjeguar në detaje se si duhet të betohemi, në çka duhet të betohemi...
Pyetja: A lejohet ta përdorim fjalën 'sikur'? *** Përgjigja: Thënia: "Sikur të kisha bërë kështu e ashtu do ta kisha arritur atë që s'e arrita, ose nuk do të kishte ndodhur ajo që më ndodhi", nuk sjellë asnjëfarë dobie, pasi njeriu s'mund ta kapë më atë që ka kaluar dhe s'mund të tërhiqet...

Ku lejohet të betohemi?

Pyetja: A është gjynah të betohemi në fëmijë? *** Përgjigja: Nuk lejohet të betohemi në askënd tjetër pos në Allahun. Pejgamberi, ﷺ ka thënë: "Kush betohet në dikë tjetër pos Allahut veçse ka mohuar islamin ose i ka shoqëruar Allahut diç në adhurim." Dhe ka thënë: "Kush betohet, le të betohet vetëm në...
Pyetja: A konsiderohet betim të betohesh në emra të tjerë pos Allahut? *** Përgjigja: Betimi në diçka tjetër pos Allahut është i ndaluar, ngase nëpërmjet aktit të betimit ne shfaqim madhërimin e atij për të cilin betohemi, kurse madhërimi është adhurim, prandaj adhurimi nuk i bëhet askujt tjetër pos Allahut xh.sh.. Pejgamberi ﷺ...

TRENDI I PYETJEVE