Pyetje: “Shpagimi i betimit me Mus’haf, a është i njëjtë sikurse shpagimi i betimit në Allahun, duke pasur parasysh se unë jam një i ri që jam betuar me Mus’haf në Allahun që do ta lë duhanin dhe nuk kam mundur ta bëj këtë andaj dhe prapë e pi?!” Përgjigje:...
Pyetje: ”Një person u betuan në Allahun që të bëjë një gjë të caktuar, por ai e theu betimin. Edhe pse ai mundi të bëjë kefaret (shpagim) duke ushqyer njerëz të varfër, ai agjëroi tri ditë. A pranohet agjërimi i tij? A ka rëndësi nëse ai ishte i paditur për...
Betime të ndaluara ▪️Prej betimeve të shpeshta dhe të ndaluara janë betimet në gjëra të shtrenjta si:1- Betimet në: bukë, kripë, ujë etj të cilat janë të shtrenjta për jetesën.2- Betimet në: prindër, vëllezër, motra e fëmijë të cilët janë shtrenjtë për familjen dhe gjakun.3- Betimet në: nder, besë, ideal...
Ku lejohet të betohemi? Pyetja: A është gjynah të betohemi në fëmijë? *** Përgjigja: Nuk lejohet të betohemi në askënd tjetër pos në Allahun. Pejgamberi, ﷺ ka thënë: “Kush betohet në dikë tjetër pos Allahut veçse ka mohuar islamin ose i ka shoqëruar Allahut diç në adhurim.” Dhe ka thënë: “Kush betohet, le...
Shejh Salih el Feuzani (Allahu e ruajttë!): Betimi në tjetër kënd përveç Allahut të Lartësuar është shirk. Siç transmeton Abdullah bin Umer radijAllahu anhuma nga i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se ka thënë: “Kush betohet në tjetër kënd përveç Allahut ai ka mohuar ose ka bërë...
Pyetja: Çfarë dallimi ka midis ‘Zotimit’ dhe ‘Betimit’? Cila prej tyre është më e rëndë? Po në qoftë se dikush thotë: “Zotohem para Allahut që nuk e bëj më atë punë!” – E pastaj e bën përsëri, a konsiderohet kjo thyerje e betimit dhe a obligohet me shlyerje? Përgjigjje: Nëse...
Ajo që lejohet është bërja lutje për të. As nuk lejohet leximi i Kuranit që sevapi t’i shkojë të vdekurit, e as nuk lejohet falja e namazit që sevapi t’i shkojë të vdekurit. Ky është mendimi më i saktë i dijetarëve sepse nuk ka argument nga Pejgamberi salAllahu alejhi...
Pyetja: Kishte një debat mes meje dhe motrave të mia. Unë u zemërova dhe thashë: "Betohem se do të agjëroj një muaj nëse flas me ndonjërin prej tyre!" Por me kalimin e ditëve, problemi mes meje dhe atyre u zgjidh dhe fillova të flas me ato pas kësaj, sepse nuk...
Pyetja: Katër vjet më parë, bëra një zotim dhe e shoqërova duke thënë "InshaAllah". Kështu thashë: “Pasha Allahun, insha Allah, nëse gjej një punë do të jap një rrogë të tërë muaji në bamirësi”. Çfarë duhet të bëj tani, pasi rroga më është rritur që kur kam filluar këtë punë?...
Pyetja: A i lejohet gruas të martuar ta përdor spermën e një burri të huaj për të mbetur shtatzënë, nëse burri i saj është steril? Unë u testova për infertilitet, kështu që kisha zero numër të spermës. Gruaja ime insistoi për birësim, kështu që prindërit e saj siguruan një djalë...

TRENDI I PYETJEVE