Thursday, October 6, 2022
Pyetja: A është e lejuar për femrën që të lexojë Kur´an pa shami dhe pa abdest? *** Përgjigja: Vënia e shamisë për femrën, gjegjësisht mbulesa e tërë trupit përveç fytyrës dhe duarve, është e obliguar në rastin kur dëshiron të lidhet në namaz dhe në rastet kur në prezencë të saj ka meshkuj...
Pyetja: Jam mbuluar tani afër, edhe pse para mbulesës vishesha me të gjata edhe në verë, shaminë e kam vendosur ka një muaj. Jam zyrtare dhe elhamdulillah në zyrë jam vetëm për momentin. A lejohet që shamia (me madhësinë e duhur sipas sunetit) të jetë me ngjyra? Po hixhabi, a...
Pyetje: A i lejohet femrës muslimane të mbuluar të qëndroj pa shami para xhaxhit dhe dajës? *** Përgjigjja: Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që...
Pyetje: A duhet t’i mbulojë femra këmbët në namaz? *** Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut, lavdia dhe bekimi i tij qofshin mbi të Dërguarin dhe ithtarët e tij: Për sa i përket mbulimit të trupit përveç fytyrës, duarve dhe këmbëve, të gjithë dijetarët mendojnë se është detyrim i prerë për femrën. Mospajtimi ka ngjarë...
Pyetja: A do të hyjë në Xhenet gruaja e cila nuk ka vendosur shaminë (mbulesen)? *** Përgjigja: Vendosja e shamisë per gruan muslimane është një detyrim i vendosur nga Allahu, dhe dënimi i saj për mosvendosjen e shamisë dhe mbuleses islame bën të meritojë dënimin e Allahut, si për thyerjen e urdhërit të...
Pyetja: A është obligim mbajtja e mbulesës në shtëpi në prani të kunatit? *** Përgjigjja: Po, mbulesën duhet mbajtur edhe në prani të kunatit, pasi ai nuk bën pjesë në meshkujt, që konsiderohen të afërm. Mbulesa bahet për qëllim të mbulimit të bukurive trupore të femrës para meshkujve që i ka të lejuar...

Leximi i Kuranit pa shami?

Pyetje: Deshta të pyes se a bën të lexojmë Kuranin pa shami, a ka argument kjo gjë apo është bidat? *** Përgjigje: Nuk ka asnjë argument që thotë se leximi i Kuranit nga gruaja duhet të bëhet duke qenë e mbuluar me shami. Ajo që diskutohet janë të përmuajshmet, pastaj abdesi, por jo...
Pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Muharem Ismaili ka të bëj rreth hoxhës i cili vet e ka gruan pa mbulesë, për ta dëgjuar sqarimin klikoni më poshtë: https://www.youtube.com/watch?v=yJf-_Eux7Iw
Pyetja: Shumë prej grave vendosin kuhl në sytë e tyre (lyejnë sytë me kohl). Kur i them ndonjërës prej tyre se vendosja e kuhlit (lyerja e syve) si zbukurim është i ndaluar, ajo thotë se një veprim i tillë është sunet. A është e saktë kjo? *** Përgjigjja: Përdorimi i kohlit është i...
Pyetje: A e ka të lejueshme nëna ime t’i lyejë flokët e saj pas vdekjes së babait (Zoti e mëshiroftë!)? Kuptohet ajo ka mbulesë, por arsyeja është që për ne fëmijët të duket mirë. *** Përgjigjja: Po, lejohet që edhe pas vdekjes së babait tuaj, nëna t’i lyejë flokët e saj, nëse i ka kaluar katër muaj e...

TRENDI I PYETJEVE