Thursday, October 6, 2022
Pyetja: A do të hyjë në Xhenet gruaja e cila nuk ka vendosur shaminë (mbulesen)? *** Përgjigja: Vendosja e shamisë per gruan muslimane është një detyrim i vendosur nga Allahu, dhe dënimi i saj për mosvendosjen e shamisë dhe mbuleses islame bën të meritojë dënimin e Allahut, si për thyerjen e urdhërit të...
Pyetja: A është e lejuar për femrën që të lexojë Kur´an pa shami dhe pa abdest? *** Përgjigja: Vënia e shamisë për femrën, gjegjësisht mbulesa e tërë trupit përveç fytyrës dhe duarve, është e obliguar në rastin kur dëshiron të lidhet në namaz dhe në rastet kur në prezencë të saj ka meshkuj...
Pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Muharem Ismaili ka të bëj rreth hoxhës i cili vet e ka gruan pa mbulesë, për ta dëgjuar sqarimin klikoni më poshtë: https://www.youtube.com/watch?v=yJf-_Eux7Iw
Pyetje: A i lejohet femrës muslimane të mbuluar të qëndroj pa shami para xhaxhit dhe dajës? *** Përgjigjja: Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që...
Pyetja: A është obligim mbajtja e mbulesës në shtëpi në prani të kunatit? *** Përgjigjja: Po, mbulesën duhet mbajtur edhe në prani të kunatit, pasi ai nuk bën pjesë në meshkujt, që konsiderohen të afërm. Mbulesa bahet për qëllim të mbulimit të bukurive trupore të femrës para meshkujve që i ka të lejuar...
Pyetja: Jam mbuluar tani afër, edhe pse para mbulesës vishesha me të gjata edhe në verë, shaminë e kam vendosur ka një muaj. Jam zyrtare dhe elhamdulillah në zyrë jam vetëm për momentin. A lejohet që shamia (me madhësinë e duhur sipas sunetit) të jetë me ngjyra? Po hixhabi, a...
Pyetje: A duhet t’i mbulojë femra këmbët në namaz? *** Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut, lavdia dhe bekimi i tij qofshin mbi të Dërguarin dhe ithtarët e tij: Për sa i përket mbulimit të trupit përveç fytyrës, duarve dhe këmbëve, të gjithë dijetarët mendojnë se është detyrim i prerë për femrën. Mospajtimi ka ngjarë...
Pyetja: Për vajzat që mbajnë shami ndërkaq poshtë vishen ngushtë me pantolle? *** Për ta dëgjuar përgjigjen e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Jusuf Hajrullahu. https://www.youtube.com/watch?v=N94CW5ym5CU
Pyetja: A lejohet për femra falja e namazit pa çorape? *** Përgjigja: Njëri prej kushteve paraprake për vlefshmërinë e namazit është edhe mbulimi i pjesëve të turpshme të trupit. Gjatë faljes së namazit femra obligohet me mbulimin e tërë trupit përveç fytyrës dhe shuplakave të duarve. Pejgamberi ka thënë: “Nuk pranohet namazi...
Pyetja: Shumë prej grave vendosin kuhl në sytë e tyre (lyejnë sytë me kohl). Kur i them ndonjërës prej tyre se vendosja e kuhlit (lyerja e syve) si zbukurim është i ndaluar, ajo thotë se një veprim i tillë është sunet. A është e saktë kjo? *** Përgjigjja: Përdorimi i kohlit është i...

TRENDI I PYETJEVE