Wednesday, March 29, 2023
Pyetja: Gjatë Ramazanit menstruacionet më erdhën tre herë, kështu që nuk mund të agjëroja 15 ditë. Kam humbur çdo motivim dhe kur agjërova më në fund, nuk mund të falja teravitë sepse kam një të porsalindur dhe fëmijë një vjeç për t'u kujdesur, pastaj natën më duhej të flija në...
Pyetja: Jam një studente dhe gjatë kohës së provimeve jam sëmurë me probleme të stomakut sepse më ka ndikuar stresi. Si të menaxhojë stresin që të mos më ndikojë në shëndet? *** Përgjigjja: Menaxhimi i stresit mund të bëhet përmes metodave të ndryshme. Mund të jetë për shembull përmes konsultimit me ndonjë psikolog,...
Pyetja: Çfarë duhet të përballojë muslimani me durim? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ. Besimi në el-Kada' uel'l-Kadar (vullneti dhe vendimi hyjnor) është një nga shtyllat e besimit. Besimi i muslimanit nuk është i plotë nëse ai nuk e di se...
Pyetja: A i lejohet muslimanit të konsultohet me një psikolog apo psikiatër? Unë vuaj nga disa probleme për shkak të një babai dominues, i cili gjatë gjithë jetës sonë ishte shumë i rreptë me ne. *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed...
Pyetja: Si të arrijmë ta zbusim temperamentin e të jemi të butë? *** Përgjigjja: Së pari, duhet ta lusësh Allahun që të ta përmirësojë sjelljen, moralin, raportet me të tjerët etj. Besimtari për çdo gjë që dëshiron ta përmirësojë në veten e tij duhet ta lusë Allahun ngase suksesi është në Dorën e...
Pyetja: Unë jam një i ri musliman. Ndjej frikë nga njerëzit në përgjithësi dhe kjo më bën introvert deri në atë masë sa ndonjëherë mund të kem të drejtë për diçka por nuk e kërkoj sepse kam frikë. Zakonisht i shmang njerëzit sepse kam frikë se ata mendojnë keq...
Pyetja: Cilat gjërat që e ndihmojnë myslimanin në largimin e anktheve dhe brengave të cilat e godasin atë? A lejohet që për shkak të tyre, ai t’i bëjë rukje vetes? *** Përgjigjja: Prej shkaqeve më të mëdha përmes së cilave Allahu i largon ankthet dhe brengat janë: shpeshtimi i përmendjes së Tij, dërgimi...
Pyetja: A mund të na shkruani tespi-dovën dhe a është e vërtetë se thënia e saj ndihmon në raste të vështirësive? *** Përgjigjja: All-llahu la ilahe il-la hu. El hajjul kajjum. La te'hudhuhu sinetun ve la neum. Lehu ma fissemavati ve ma fil erd. Men dhel-ledhi jeshfeu indehu il-la bi idhnih. Jaëlemu ma...
Pyetja: Jam një vajzë 20 vjeçare. Që dy muaj nuk ndiej kënaqësi për asgjë. Kohën e fundit kam shumë probleme, nuk po kam vullnet për gjë, kam shumë vesvese. Kam pirë ujë të kënduar dhe jam falur pasi e ndjeja vetën ashtu, por një javë nuk munda të falem për...
Pyetja: A është e mundur qe muslimani të ketë probleme psikike (sepse disa njerëz thonë se muslimanin nuk mund ta godasin këto probleme)? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut! Pa dyshim që njeriun mund ta godasin problemet problemet psikike, siç është brenga për të ardhmen dhe pikëllimi për të kaluarën. Problemet psikike e dëmtojnë...

TRENDI I PYETJEVE