Pyetja:

Çka ka bërë i Dërguari i Allahut ﷺ në iftarin e natës së Kadrit?

***

Përgjigjja:

Sa i përket iftarit në natën e Kadrit, Pejgamberi ﷺ e ka pritur si çdo natë tjetër, kurse dua nuk është risi të bësh, vetëm nëse e cakton vetëm atë natë dhe bën bashkërisht atëherë kjo nëse përsëritet është risi (bidat) që nuk e ka bërë i Dërguari i Allahut ﷺ as shokët e tij, as dijetarët islamë, por është transmetuar se i Dërguari i Allahut ﷺ në dhjetë netët e fundit e ka zgjuar edhe familjen e tij që të falin namaz të natës.

Bedri Robaj