Pyetja:

1) Emri Doruntina a është emër me pëmbajtje islame?
2) Dhe, a është gjynah heqja e vetullave?

***

Përgjigjja:

Sa i përket domethënies së emrit Doruntina, nuk është me përmbajtje islame. Andaj nuk ia di domethënien.

Ndërsa për shkuljen e vetullave lexoni:
http://pertymoter.net//index.php?option=com_content&task=view&id=971&Itemid=30

Muhamed Dërmaku