Pyetja: Disa njerëz e emërtojnë fëmijën e tyre "Laysa" (që do të thotë "nuk është") me arsyetimin se çdo fjalë në Kur'an mund të jetë një emër për një fëmijë për sa kohë që nuk ka një kuptim të keq. Cili është mendimi juaj për këtë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Ajo që...
Pyetja: A mundeni ju lutem të na sqaroni direktivat Islame mbi zgjedhjen e emrave? Me fjalë të tjera, çfarë kriteri duhet të ndjek muslimani për të zgjedhur emrin? *** Përgjigjja: Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut dhe paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ. E nderuar motër, lavdërojmë interesimin tuaj...
Pyetja: Kush ua ka vënë emrat djemve të Fatimes (Allahu qoftë i kënaqur me të), Hasanit dhe Husejnit? *** Përgjigjja: Dy djemtë e Fatimes (Allahu qoftë i kënaqur me të), Hasani dhe Husejni, janë nipa të pejgamberit të fundit të Allahut, Muhamedit ﷺ dhe kanë lënë gjurmë të thella në historinë islame. Sipas...
Pyetja: Kujt i takon e drejta e emërtimit të fëmiut? *** Përgjigjja: Emërtimi i fëmiut është e drejtë e babait dhe nëse kundërshtohen mendimet e familjarëve në lidhje me këtë, fjala përfundimtare i takon babait të fëmiut. Edhe pse kjo nuk do të thotë që mendimi i nënës të mos merret parasyshë fare,...
Pyetja: Dispozitat e akikas në Islam *** Përgjigjja: Akika është një sunet i fortë që rëndon mbi babain. Hadithi i përcjellë nga Selman bin Amir r.a. që thotë: “Kam dëgjuar të dërguarin e Allahut ﷺ të thotë: “Fëmijës i takon një Akika, prandaj derdhi gjak për të dhe largojani lëndimin.” Salihu, i biri...
Pyetja: A bën t´ia lëmë emrin në vesh fëmijës musliman kur të lindë dhe emrin t´ia lëmë me domethënie shqip? *** Përgjigjja: Përzgjedhja e emrit të mirë për fëmijën është prej obligimeve të para që ka prindi ndaj tij. Emri i individit ka rëndësi të madhe, ngase është adresa e bartësit të emrit....
Pyetja: Jam në martesë që 14 vite dhe nuk kemi pasur fatin të bëhemi prindër. Mirëpo, gjatë këtyre viteve, kur jam lutur i kam premtuar Allahut se nëse më Ai më dhuron një djalë, do ta emërtoj Muhamed si respekt ndaj të Dërguarit të Allahut ﷺ. E tash, në këtë...
Pyetja: Emrat si Zekeria, Muhamed, Aishe, Fatime etj… janë emra të vjetër. A janë të përshtatshëm për kohën kur jetojmë? Apo ndoshta këto fjalë cenojnë besimin? *** Përgjigjja: Tu vësh fëmijëve emrat e profetëve, sahabëve dhe njerëzve të mirë, është një nder por dhe në interes të fesë e besimit. Ato janë emra...
Pyetja: Njëri prej emrave të Allahut është En-Nur, që në shqip përkthehet dritë. A lejohet t'i vuret fëmijës emri Drita? *** Përgjigjja: Allahu i Madhërishëm e ka cilësuar veten në Kuran se është dritë e qiejve dhe tokës. I Lartmadhërishmi ka thënë: "Allahu është dritë (ndriçues, udhëzues) i qiejve e i tokës. Shembulli...
Pyetja: Shumë vëllezër kanë emra pejgamberësh dhe ajo ç’farë dëgjojmë tek disa prej tyre kur i flasin njëri-tjetrit ndonjëherë i shtrembërojnë këto emra me shaka ose jo. Psh., Jusuf shkurt Cuf, Muhammed shkurt Met dhe të tjera. E vërteta është se ju kam terhequr vëmendjen nga kjo vepër duke menduar...

TRENDI I PYETJEVE