Sunday, March 26, 2023
Pyetja: A mundeni ju lutem të na sqaroni direktivat Islame mbi zgjedhjen e emrave? Me fjalë të tjera, çfarë kriteri duhet të ndjek muslimani për të zgjedhur emrin? *** Përgjigjja: Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut dhe paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ. E nderuar motër, lavdërojmë interesimin tuaj...
Pyetja: Kush ua ka vënë emrat djemve të Fatimes (Allahu qoftë i kënaqur me të), Hasanit dhe Husejnit? *** Përgjigjja: Dy djemtë e Fatimes (Allahu qoftë i kënaqur me të), Hasani dhe Husejni, janë nipa të pejgamberit të fundit të Allahut, Muhamedit ﷺ dhe kanë lënë gjurmë të thella në historinë islame. Sipas...
Pyetja: Kujt i takon e drejta e emërtimit të fëmiut? *** Përgjigjja: Emërtimi i fëmiut është e drejtë e babait dhe nëse kundërshtohen mendimet e familjarëve në lidhje me këtë, fjala përfundimtare i takon babait të fëmiut. Edhe pse kjo nuk do të thotë që mendimi i nënës të mos merret parasyshë fare,...
Pyetja: Dispozitat e akikas në Islam *** Përgjigjja: Akika është një sunet i fortë që rëndon mbi babain. Hadithi i përcjellë nga Selman bin Amir r.a. që thotë: “Kam dëgjuar të dërguarin e Allahut ﷺ të thotë: “Fëmijës i takon një Akika, prandaj derdhi gjak për të dhe largojani lëndimin.” Salihu, i biri...
Pyetja: A bën t´ia lëmë emrin në vesh fëmijës musliman kur të lindë dhe emrin t´ia lëmë me domethënie shqip? *** Përgjigjja: Përzgjedhja e emrit të mirë për fëmijën është prej obligimeve të para që ka prindi ndaj tij. Emri i individit ka rëndësi të madhe, ngase është adresa e bartësit të emrit....
Pyetja: Jam në martesë që 14 vite dhe nuk kemi pasur fatin të bëhemi prindër. Mirëpo, gjatë këtyre viteve, kur jam lutur i kam premtuar Allahut se nëse më Ai më dhuron një djalë, do ta emërtoj Muhamed si respekt ndaj të Dërguarit të Allahut ﷺ. E tash, në këtë...
Pyetja: Emrat si Zekeria, Muhamed, Aishe, Fatime etj… janë emra të vjetër. A janë të përshtatshëm për kohën kur jetojmë? Apo ndoshta këto fjalë cenojnë besimin? *** Përgjigjja: Tu vësh fëmijëve emrat e profetëve, sahabëve dhe njerëzve të mirë, është një nder por dhe në interes të fesë e besimit. Ato janë emra...
Pyetja: Njëri prej emrave të Allahut është En-Nur, që në shqip përkthehet dritë. A lejohet t'i vuret fëmijës emri Drita? *** Përgjigjja: Allahu i Madhërishëm e ka cilësuar veten në Kuran se është dritë e qiejve dhe tokës. I Lartmadhërishmi ka thënë: "Allahu është dritë (ndriçues, udhëzues) i qiejve e i tokës. Shembulli...
Pyetja: Shumë vëllezër kanë emra pejgamberësh dhe ajo ç’farë dëgjojmë tek disa prej tyre kur i flasin njëri-tjetrit ndonjëherë i shtrembërojnë këto emra me shaka ose jo. Psh., Jusuf shkurt Cuf, Muhammed shkurt Met dhe të tjera. E vërteta është se ju kam terhequr vëmendjen nga kjo vepër duke menduar...
Pyetja: A lejohet t'i emërtojmë fëmijët me emrin "Ekber"? *** Përgjigjja: Fjala “Ekber” është mbiemër i shkallës sipërore, që përkthehet: “më i madh”, por përdoret edhe për krahasimin e dy sendeve apo njerëzve: filani është më i madh se filani. Kur përdoret si mbiemër për Allahun e Madhëruar, kuptimi i tij vjen në...

TRENDI I PYETJEVE