Pyetja:

Më është kryer cikli gjatë kohës së namazit të ikindisë por derisa unë mora gusël kaloi koha e saj. A duhet ta falë namazin e ikindisë apo jo?

***

Përgjigjja:

Natyrisht se duhet ta falësh ngase je pastruar gjatë kohës së saj dhe është bërë obligim falja e këtij namazi për ty.

Shejh Asim El Hakim