Pyetja:

Nëse gruaja pastrohet prej menstruacioneve në mes të ditës në Ramazan, a duhet të agjërojë pjesën tjetër të ditës?

***

Përgjigjja:

Nëse gruaja pastrohet nga menstruacionet apo nga lehonia në mes të ditës, duhet që mos të haj atë pjesë të ditës që ka mbetur dhe pastaj e bën kaza atë ditë.
Mosngrënia e ushqimit  deri në fund të ditës, nëse ajo është pastruar në mes të ditës së Ramazanit është për shkak të shenjtërisë së kohës, ndërsa kazaja e asaj dite është për shkak që ajo nuk e ka plotësuar atë ditë me agjërim. Sepse ai që agjëron gjysmën e ditës nuk llogaritet agjërues.

(Ibn Xhibrini-Fetfa rreth agjërimit)

Përktheu: Shaban Murati