Pyetja:

A është e vërtetë se ai person që hanë thonjët e tij me dhëmb e ka haram dhe kjo mund të sjell varfëri?

***

Përgjigjja:

Jo, kjo nuk ka bazë në islam dhe është diçka e shpikur/fabrikuar.

Shejh Asim El Hakim