Pyetja:

Sa shkurt lejohet që femrat t’i presin flokët?

***

Përgjigjja:

Asnjë gjatësi specifike nuk është e përshkruar me kusht që të mos imitojnë meshkujt në prerjen e flokëve apo femrat jobesimtare.

Shejh Asim El Hakim