Pyetja:

A kam gjynah nëse prindërit e mi shikojnë TV dhe dëgjojnë radio në kanalet ku ka muzikë nëse unë nuk i kushtoj vëmendje asaj që ata dëgjojnë dhe nuk shikoj televizor? Nëse po, çfarë duhet të bëj?

***

Përgjigjja:

Ti nuk ke mëkat për mëkatet e tyre nëse ti nuk po e ndanë (rekomandon) bashkë me ta. Gjithsesi, ti duhet patjetër të i këshillosh ata dhe të ua kujtosh Allahun atyre.

Shejh Asim El Hakim