Pyetje:

Nxënësit e klasës së parë fillore bashkë me administratën e shkollës në vendin tonë (në Shqipëri & Kosovë) organizojnë një festim me rastin e përfundimit të mësimit të shkronjave të alfabetit. Disa nga prindërit muslimanë kërkojnë të dinë se cili është gjykimi i fetar për të tilla festime?

***

Përgjigja:

Komisioni i Përhershëm i Fetvasë mori në shqyrtim pyetjen që i është drejtuar hirësisë së tij muftiut të përgjithshëm dhe paraqitur Komisionit nga sekretariati i përgjithshëm i Këshillit të Dijetarëve të Mëdhenj. [1]
Komision pasi mori në shqyrtim çështjen përgjigjet duke thënë: “Nuk ka problem diçka e tillë, sepse kjo vepër shërben edhe si nxitje për këta nxënës dhe të tjerëve që të ecin në rrugën e tyre.”

Allahu e di më së miri.

Komisioni i Përhershëm i Fetvasë [2]

———————————————–

[1] Fetvaja nr. 36000145 dhe datë 03/01/1436 h.
[2] Kryetar: Abdulaziz ibn Abdullah ibn Muhamed Al Shejh
Anëtar: Abdullah ibn Muhamed El-Mutlak
Anëtar: Salih ibn Feuzan El-Feuzan
Anëtar: Abdulkerim ibn Abdullah El-Hudajr
Anëtar: Muhamed ibn Hasan Al Shejh
Anëtar: Abdullah ibn Muhamed ibn Khuhejn