Pyetja:

A lejohet që një grua e moshuar të falet në sabah me pixhama?

***

Përgjigjja:

Po lejohet, por është vështirë, zakonisht që ato t’i plotësojnë kriteret e kërkuara për mbulimin e avretit për namaz, si p.sh.: janë të tejdukshme, të ngushta, të shkurtra, etj. Fakti se ato janë pizhama nuk pengon, sipas mendimit më të saktë të dijetarëve lidhur me këtë çështje. Nuk ka dallime në asnjë aspekt në lidhje me namazin mes grave të moshuara dhe atyre të reja.

Allahu e di më së miri!

Muhamed Dërmaku