Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Muharem Ismaili thotë: Leximi i Kuranit në iPhone apo kompjuter a ka shpërblim?
, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: