Pyetja:

Si duhet vepruar kur je në gjumë dhe ejakulon (bëhesh xhunub) duke qenë në të njëjtën kohë agjërues?

***

Përgjigjja:

Nëse muslimani është duke agjëruar dhe gjatë gjumit ejakulon (bëhet xhunub), atëherë nga ai kërkohet vetëm të pastrohet (gusuli), kurse sa i përket agjërimit, nuk prishet, për shkak se kjo nuk është me dëshirën dhe vetëdijen e tij, për dallim nëse kjo ndodhë me ndonjë formë tjetër.

Alaudin Abazi