Pyetja:

Jam një vajzë 30 vjeçare dhe ende nuk jam e martuar. Kam dëshirë të martohem por sigurisht me lejen e Allahut, por ende s’po më del kismeti, ose edhe nëse kam ndonjë ofertë qoftë me mësit ato njëherë më paraqiten dhe largohen pa krye punë e pa asnjë arsye dhe për këtë gjë po merakosem. Një mbrëmje nëna më dha një dua të cilën nuk di se kush ia kishte dhënë babait tim, por me siguri ndonje hoxhë, që ta lexojë 101 herë, por pasi nuk di arabisht dhe nuk e kuptoj kisha dashur të më tregoni se a është mirë që e kam lexuar këtë dua apo mos është diçka që nuk lejohet nga ana e Allahut.
Dua që ta lexoni ju dhe të më ndihmoni me përgjigjen tuaj: ALLAHUME INI ESELUKE BIRESULIKE MUHAMEDIN HABIBIKE VE HALILIKE EN TUHALELI UKDETI AN KISMETIHA VEKSHIF ANHA DHULMETE SIHRIVE TETHIRIL AJNI JA HILALEL UKUDI VE JA QASHIFE DHULMI JA ALLAH JA ALLAH JA QERIM JA DHELXHELAI VELIKRAM.101 herë.

***

Pergjigjja:

Ju dëshiroj fat të mirë në martesë të hajrit dhe sabër në kohën sa nuk jeni e martuar! Lus Allahun që t’ua mundësojë ta ruani nderin tuaj dhe të jeni prej besimtareve të devotshme! Duaja që ju e keni bërë, nuk është me përmbajtje të mirë dhe nuk ua preferojmë atë dua. Sidomos, përderisa nuk kemi argument nga Kurani dhe sunneti për një dua të tillë, mendimi se duhet të lexohet me numër të caktuar është besëtytni dhe e papranueshme sipas mësimeve të Sheriatit. Pra, edhe përmbajtja e edhe mënyra e kësaj duaje janë të pabaza. Ju mund të bëni çfarëdo duaje që lidhet me martesën, që Allahu t’ju mundësojë një martesë të hajrit me një bashkëshort të ndershëm dhe të devotshëm. Duaja mund të bëhet në gjuhën shqipe pa kurrfarë pengese. Nuk është kusht që ajo të bëhet vetëm në arabisht.

Megjithatë, ju preferojmë të bëni këto dua të përgjithshme nga Kurani dhe sunneti:

– “Zoti im, mos më lë të vetmuar se Ti je më i miri trashëgues.” (Enbijaë, 39)
– “Zoti ynë, na bën që të jemi të gëzuar me (punën) e bashkëshortëve  dhe pasardhësve tanë, e neve na bën shembull për të devotshmit.” (Furkan, 74)

O Allah, të lus Ty të më dhurosh udhëzim, devotshmëri, mbrojtje të nderit dhe pasuri.” [1]

Allahu ju ndihmoftë dhe ju bëftë të qëndrueshme në fenë e Allahut!
Muhamed Dërmaku

——————————–

[1] Ahmedi, Tirmidhiu, Ibn Maxhe