Monday, December 6, 2021
Pyetja: Si duhet përpiluar testamenti islam? *** Përgjigja: Të gjithë e dimë se njeriu kalon nga një etapë në tjetrën dhe nga një situatë në tjetrën përgjatë jetës. Ai kalon vështirësitë dhe lehtësitë, pasurinë dhe varfërinë, dëshpërimin dhe gëzimin, shëndetin dhe sëmundjen, forcën dhe dobësinë. Pra njeriu përgjithësisht i takojnë disa të drejta...
Pyetja: A lejohet investimi i pasurisë të zekatit për interes të përfituesve? *** Përgjigja: Nxjerrja e zekatit të pasurisë duhet të bëhet në mënyrë të menjëhershme, duke e bërë atë pronë të përfituesve të atyre që e meritojnë zekatin, e këta njerëz është vetë Allahu Ai që i ka përcaktuar tekstualisht në Librin...
Pyetja: A lejohet planifikimi familjar? *** Përgjigja: Nisur nga fakti se feja islame nxit në shtimin e pasardhësve muslimanë, në përhapjen e tyre dhe i konsideron ata si një mirësi e madhe e Zotit për krijesave të Tij, fakt i cili provohet në mjaft tekste islame: nga Libri i Allahut dhe Suneti i...
Pyetja: Si duhet sjellur karshi pasurisë së jetimit? *** Përgjigja: Ngrënia e pasurisë së jetimit padrejtësisht përbën një nga gjynahet e mëdha. Ebu Hurejre r.a., përcjell se i dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Shmanguni nga shtatë gjynahet shkatërruese.” Dikush tha: “Cilat janë ato o i dërguari i Allahut?!” Tha: “Ti bësh shok Allahut,...
Pyetja: Kohëzgjatja e jetës a është e trashëgueshme? *** Përgjigja: Allahu i Madhëruar ka thënë: "Po, Allahu kurrsesi askë nuk e shtyn për më vonë, kur atij t'i vijë afati i vet. Allahu hollësisht është i njohur me atë që ju punoni." (Munafikun: 11) Abdullah ibn Mesudi r.a., thotë i Dërguari i Allahut ﷺ na...
Pyetja: Çka duhet të bëjë një njeri në momentin kur hyn në shtëpi të re? *** Përgjigja: Mundësia për posedimin e shtëpisë është prej begative të kësaj bote për të cilën duhet falënderuar Allahu i Madhërishëm. Nuk ka ndonjë rregull të veçantë që duhet të bëhet me rastin e hyrjes në shtëpi të...
  Mbajtja e lidhjeve familjare dhe e drejta në trashëgimi 165. I nderuar hoxhë! Nëse motra nuk shkon tek vëllai, a ka të drejtë të kërkojë hise ajo sipas fesë? Përgjigjja: Çështja e mbajtjes së lidhjeve familjare nuk ka kurrfarë lidhjeje me të drejtën në trashëgimi, ngase mbajtja e lidhjeve familjare është...
Pyetje: Hoxhë i nderuar, problemi im është problem gati i çdo prindi i cili duhet ta ndajë pasurinë mes fëmijëve të vet. Unë kam disa fusha dhe vende për ndërtim të shtëpive. Këto ua ndajta djemve të mi, por disa prej tyre nuk u pajtuan duke thënë se të gjitha...
Pyetja: Trashëgimtari i pasurisë, a duhet të japë zekat për prindërit që kanë ndërruar jetë? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në...
Pyetja: Babai na ka lënë troje dhe pasuri të patundshme, por që ndonjëherë bënte veprime haram, kamatë, jepte dhe merrte ryshfete etj… A konsiderohet hallall kjo pasuri në neve apo është haram?” Përgjigjja: Thotë imam Gazzali në librin e tij "Rizgjimi i shkencave fetare”: Një person trashëgon pasuri, por nuk e di që...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon