Pyetje: Prindërit e mi kanë vdekur, por ata i kanë dhënë një fëmijë dajës, pyetja është a i ndahet pasuria e prindërve edhe fëmijës së falur? Përgjigje: Ky është një gabim që bëhet në botën ballkanase shqiptare, tek adoptimi i fëmijëvë pra nuk u tregohet fëmijëve e vërteta dhe kjo...
Pyetja: Nëse një burrë e mbante të fshehtë martesën me gruan e tij të dytë dhe kishte fëmijë me të, atëherë ai vdiq pa ua treguar këtë sekret prindërve dhe vëllezërve e motrave, ose gruas së tij të parë dhe fëmijëve të saj, atëherë si mundet gruaja e dytë dhe...
Pyetja: Jemi vëllezër e motra, një djalë dhe tre vajza. Nëna ime dëshiron të regjistrojë apartamentin e saj në emër të vëllait tim, dhe ne ramë dakord për këtë. Kur ai të marrë një apartament tjetër, i cili do të jetë më pak i shtrenjtë se apartamenti i nënës sime,...
Pyetja: Unë jam në punën time që dhjetë vjet. Unë nuk e kam paguar Zekatin gjatë gjithë kësaj kohe, jo pse e mohoj obligimin, ishte thjesht neglizhencë, duke e ditur që gjithmonë e kam parasysh fillimin e vitit të ri që të filloj të paguaj zekatin. Pas gjashtë vitesh fillova...
Pyetja: Nëna ime bleu një tokë me paratë e saj dhe babai im e regjistroi në emër të tij. Pastaj babai im e shiti tokën. Ai ka punë dhe unë jam i papunë dhe nuk ma ka dhënë pjesën time. Cili është vendimi islam? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet...
Pyetja: Si duhet përpiluar testamenti islam? *** Përgjigjja: Të gjithë e dimë se njeriu kalon nga një etapë në tjetrën dhe nga një situatë në tjetrën përgjatë jetës. Ai kalon vështirësitë dhe lehtësitë, pasurinë dhe varfërinë, dëshpërimin dhe gëzimin, shëndetin dhe sëmundjen, forcën dhe dobësinë. Pra njeriu përgjithësisht i takojnë disa të drejta...
Pyetja: A lejohet investimi i pasurisë të zekatit për interes të përfituesve? *** Përgjigjja: Nxjerrja e zekatit të pasurisë duhet të bëhet në mënyrë të menjëhershme, duke e bërë atë pronë të përfituesve të atyre që e meritojnë zekatin, e këta njerëz është vetë Allahu Ai që i ka përcaktuar tekstualisht në Librin...
Pyetja: A lejohet planifikimi familjar? *** Përgjigjja: Nisur nga fakti se feja islame nxit në shtimin e pasardhësve muslimanë, në përhapjen e tyre dhe i konsideron ata si një mirësi e madhe e Zotit për krijesave të Tij, fakt i cili provohet në mjaft tekste islame: nga Libri i Allahut dhe Suneti i...
Pyetja: Si duhet sjellur karshi pasurisë së jetimit? *** Përgjigjja: Ngrënia e pasurisë së jetimit padrejtësisht përbën një nga gjynahet e mëdha. Ebu Hurejra përcjell se i dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Shmanguni nga shtatë gjynahet shkatërruese.” Dikush tha: “Cilat janë ato o i dërguari i Allahut?!” Tha: “Ti bësh shok Allahut, magjia,...
Pyetja: Kohëzgjatja e jetës a është e trashëgueshme? *** Përgjigjja: Allahu i Madhëruar ka thënë: "Po, Allahu kurrsesi askë nuk e shtyn për më vonë, kur atij t'i vijë afati i vet. Allahu hollësisht është i njohur me atë që ju punoni." (Munafikun, 11) Abdullah ibn Mesudi r.a., thotë i Dërguari i Allahut ﷺ na...

TRENDI I PYETJEVE