Monday, June 5, 2023
Pyetja: A pengon në abdes mbjellja e qerpikëve? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Lavd i qoftë Allahut! Përshëndetjet e Allahut dhe melekëve të Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamedin ﷺ, familjen dhe shokët e tij! Në parim, vendosja e këtyre qerpikëve nuk lejohet fare, përveçse në rast domosdoshmërie,...
Pyetja: Kur dhe si është namazi dhe agjërimi i udhëtarit? *** Përgjigjja: Namazi i udhëtarit është nga dy rekate prej momentit kur del prej vendit të vet e deri sa të kthehet. Ajsheja (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: “Fillimisht kur u obligua namazi, ishte nga dy rekate....
Pyetja: A është gjynah të flemë pas namazit të sabahut? *** Përgjigjja: Sipas nevojës, nëse ke nevojë të flesh mundesh të flesh, nuk ka ndalesë. Tani po flasim vetëm për normën se a lejohet apo nuk lejohet, që dallon nga trajtimi se çfarë është më mirë. Të jemi të sinqertë, ne jemi në sprovë...

Kur quhet përgojim?!

Pyetja: Në cilat raste i bie të bëjmë përgojim? *** Përgjigjja: Përgojimi është atëherë kur të përmendësh diçka rreth një personi (në mungesë të tij) të cilën ai e urren (të përmendet) qoftë kjo në lidhje me trupin e tij, karakteristikat fetare të tij, punët e tij të dunjasë, vetës së tij, pamjes...
Pyetja: Shoku im më ka falur 500 euro, por pas disa muajsh më kërkon t’ia kthejë ato 500 euro. Çka duhet të veproj? *** Përgjigjja: Dhënia e dhuratës konsiderohet prej virtyteve më të mira në Islam. Dhuratat e ndërsjella janë mënyra më e mirë për zhdukjen e urrejtjes dhe forcimin e vëllazërisë në Islam. Transmetohet...
Pyetja: Megjithëse kam arritur shumë grada në shkollim, ende nuk po mund ta gjej veten. Si t'ia bëj?  *** Përgjigjja: Unë nga ti kërkoj ta lësh hidhërimin dhe mllefosjen dhe çështjen tënde ta analizosh ngadalë dhe me maturi, dhe të mos e derdhësh gjithë mllefin tënd mbi caktimin e Allahut: kadanë dhe kaderin,...
Pyetja: Po përballem me vesvese se do të bëhem një homoseksual, edhe pse nuk jam i tillë, unë i pëlqej femrat, por ja që vesveset nuk po më lënë rehat. Si të mbrohem prej tyre? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin...
Pyetja: Shoqja ime jeton në Itali dhe i duhet patjetër një makinë që të shkojnë në punë bashkë me bashkëshortin, pasi e kanë shumë larg dhe s'kanë alternativë tjetër. Mirëpo thotë që mënyra e vetme për ta blerë makinën është me këste, sepse atje ku është ajo nuk shitet me...
Pyetja: A i lejohet femrës muslimane të ketë shok? *** Përgjigjja: Jo, në Islam nuk i lejohet një femre të ketë shok mashkull nëse me të nuk e lidh martesa. Pra nuk i lejohet të ketë shok tjetër përveç bashkëshortit të vet. Kultura që mbizotëron kohëve të fundit në vendin tonë, lë hapësirë...
Pyetja: A lejohet të lutemi "O Allah më fal një djalë!"? *** Përgjigjja: Natyrisht se kjo lejohet ngase nuk ka ndalesë për kërkimin e fëmijës së gjinisë mashkullore. Por ajo që ndalohet është urrejtja e gjinisë femërore. Andaj ne kemi edhe pejgamber të cilët përmenden në Kuran të cilët i kanë bërë dua Allahut,...

TRENDI I PYETJEVE