Pyetja:  Me afrimin e fundvitit por edhe më gjerë, bëhemi shpesh dëshmitarë të qëndrimeve ndër disa muslimanë se nuk përbën problem që të festohen apo thënë ndryshe të bëhemi palë në aspektin tradicional, sa i përket festave që nuk kanë karakter të qartë fetar dhe që thjesht bëjnë pjesë tek...
Pyetja: A lejohet pjesëmarrja në ahengje të fejesave? *** Përgjigjja: Po, pa problem përderisa nuk ka të përfshirë ndonjë haram në to. Shembull nuk ka përzirje gjinish, muzikë, shkëmbim të unazave, etj. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A lejohet shitja e luleve për 7 dhe 8 Mars? Kur ke biznes me lule. *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ Fillimisht dua të sqaroj në lidhje me atë që njihet si: "Dita e Gruas", "Dita e Mësuesit", e të...

Ku ndikon Ramazani?

Pyetja: Si ndikon Ramazani në shtimin e bereqetit? *** Përgjigjja: Krahas segmenteve të tjera, të cilat janë të pranishme dhe evidente, nga mirësitë e muajit të begatë të Ramazanit janë edhe vlerat sociale. Tani, më shumë se asnjëherë më parë, kemi nevojë të jemi pranë njëri-tjetrit, t'i ofrojmë ndihmën e solidaritetit atyre që...
Pyetja: A është haram ta festojmë ditëlindjen? E nëse është haram, atëherë pse? *** Përgjigjja: Nuk i lejohet askujt që ta festojë ditëlindjen e tij, ngase në Islam janë ligjësuar vetëm dy festa:  Festa e Fitër Bajramit dhe festa e Kurban Bajramit. Festimi i çdo feste tjetër, përveç këtyre dy festave, është risi...
Pyetja: A lejohet që muslimanët t´ia urojnë njëri-tjetrit ditën e hixhrit? *** Përgjigjja: Duhet ta kemi të qartë se Viti i Ri hixhri nuk është festë, por është ngjarje, sepse ne kemi vetëm dy festa: Fitër Bajramin dhe Kurban Bajramin. Por megjithatë nëse njerëzit ia urojnë njëri-tjetrit këtë vit mendoj se kjo futet në...
Pyetja: Çfarë dispozite ka therja e kurbanit për Bajram? *** Përgjigjja: Therja e kurbanit për Bajram është sunet muekede, d.m.th. sunet shumë i fortë, madje disa juristë islamë e kanë bërë edhe vaxhib duke u bazuar në hadithin e Pejgamberit ﷺ: “Kush ka mundësi materiale për të therur kurban e nuk ther,...
Pyetja: Në kohën e verës si zakonisht bëhen dasmat, dhe harxhohen para të mëdha. A është fustani i bardhë i nusërisë i ndaluar? *** Përgjigjja:   Po, është e vërtetë se koha verës është koha e dasmave se për një kohë veshët të lodhen nga muzikat, edhe pse ti mund mos kesh dasëm, por...
Pyetja: Desha t'ju pyes rreth festës që bëhet pasi që je diplomuar? Ne asistojmë në evenimente të festave të diplomimit të studentëve, ku të afërmit dhe miqtë u bëjnë festë studentëve dhe u japin dhurata. A është kjo hallall për muslimanin (studentin dhe për të ftuarit)? Përgjigjja: Nuk ka ndalesë në këtë...
Pyetja: A ka ndonjë argument se lejohen instumentet tupani dhe tarabuka? Kam dëgjuar se janë të lejuara duke u argumentuar se ka hadithe që i lejon (te dy instrumentet), dhe nuk ka që i ndalon! *** Përgjigjja: Siç e kemi përmendur edhe më parë, të gjitha veglat muzikore janë të ndaluara, përveç atyre...

TRENDI I PYETJEVE