Si të mbrohemi nga Hasedi?

Si të mbrohemi nga Hasedi? Duke parë në Kuran dhe fjalët profetike gjejmë disa gjëra me të cilat mund të mbrohemi nga hasedi: 1- Kujtimi dhe përmendja e porosive të Allahut dhe profetit të tij në lidhje me hasedin dhe dëmin e tij si fjala e Allahut: “Mos shpresoni atë të cilën...
PYETJA: I nderuari hoxhë! E dimë se shikimi i përmbajtjeve devijuese dhe amorale është i ndaluar në islam. Më tregoni cila është madhësia e mëkatit që e tërheq shikimi i atyre përmbajtjeve, nëse njeriu këtë e bën në shoqërinë e gruas së vet, duke e pasur parasysh faktin se...
Nemime do të thotë: bartja e fjalëve në mesin e njerëzve për t’i përçarë/ndarë ata, për të shtuar urrejtje mes tyre. Shembull: të shkojë personi tek tjetri e t’i thotë: “Filani ka thënë për ty kështu...” Pastaj të shkojë tek ai e t’i thotë për të: “Filani tha për...
Pyetja: A ka ndonje hadith që e ndalon me pështy në drejtim të kibles dhe në anën e djathtë? Përgjigje: Hadithi i ibën Umerit është i ngjajshëm me të Hudhejfes vetëm se është cek se në ditën e kijametit ajo pështymë do të jetë në fytyrën e tij. Hadithi i Hudhejfes:...

Dembelia në faljen e namazit

Pyetje: Si ta forcoj imanin një i ri pasi është i prekur prej veseve të shumta dhe namazin e falë pa përkushtim dhe me dembeli? Përgjigje: Të gjitha këto vijnë si pasojë e paqëndrueshmërisë së imanit në zemër. Ka shumë udhëzime e ndër udhëzimet më të mira është dituria si:...
Pyetja: Shpresoj që të më shpëtoni nga dënimi dhe zemërimi i Allahut. Unë jam një musliman që kam edukatë islame dhe jam rritur me moral dhe sjellje të mira, dhe ende më shikojnë të tjerët kështu, por fatkeqësisht shpesh i dorëzohem epsheve dhe shkoj në faqet e pahijshme të internetit...
Pyetja: Cila është radha e rëndësisë së akteve të adhurimit? Mësova nga një kasetë islame se shejtani ka kurthe, njëra prej të cilave është se ai fillon duke u përpjekur ta bëjë atë person jobesimtar; nëse ai nuk mund ta bëjë këtë, ai përpiqet ta bëjë atë të mos falet;...

Një amanet haram!

Pyetja: Kam pasur një problem me gjyshen kur ajo ishte e sëmurë. Ajo më tha: “Ky është amaneti im për ty” para tezes sime dhe vajzave të saj. Amaneti tha: “Nuk dua të të shoh kur të jem gjallë e as kur të kem vdekur, as kur të më lajnë...
Pyetja: Disa nga sahabët bënë disa mëkate të mëdha, megjithëse besimi i tyre ishte më i fortë se i yni. A do të thotë kjo se ka më shumë gjasa që ne të bëjmë mëkate të mëdha, sepse besimi ynë është më i dobët se besimi i tyre? Apo është...
Pyetja: Si duhet trajtuar një djalë që është i pabindur ndaj prindërve të tij? Si duhet të sillen me djalin që kërcënon se do të vrasë nënën dhe sfidon prindërit e tij dhe e akuzon motrën për shthurje dhe zina, shkakton skandal në familjen e tij dhe gjithmonë debaton me...

TRENDI I PYETJEVE