Pyetja:

Cilat janë obligimet ndaj prindërve të burrit?

***

Përgjigjja:

Burri e ka obligim që të kujdeset ndaj prindërve në çdo gjë që nuk është haram. Andaj, edhe gruaja e tij ka obligim që t’ju shërbej juve dhe ju nuk jeni i kënaqur derisa ajo mos t’iu shërbejë prindërve tu. Pra, është obligim i saj që ta kënaq burrin e saj me respektimin e prindërve të tij. Allahu e din më së miri.

Hoxhë Bekir Halimi