Pyetja:

Po përballem me vesvese se do të bëhem një homoseksual, edhe pse nuk jam i tillë, unë i pëlqej femrat, por ja që vesveset nuk po më lënë rehat. Si të mbrohem prej tyre?

***

Përgjigjja:

Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Vëlla i nderuar, të gjitha ato me të cilat përballeni janë cytje e vesvese nga shejtani i mallkuar, që t`ju destabilizojë psiqikisht dhe shpirtërisht, kështu që shejtani me këto cytje edhe nëse nuk arrin diçka, së paku t’ju lëkundë dhe t`ju bëjë të paqëndrueshëm në jetën tuaj.

Format e cytjeve të shejtanit janë nga më të ndryshmet, te disa fut dyshime dhe vesvese në besim, te disa fut vesvese të harresës, disa i bën të hidhërohen shpejt, disa të tjerëve u bën fiksim të magjepsen me gjëra të kota, disa i bën të joshen nga epshet e ndryshme të jetës, etj., kurse te ju dëshiron të ndërhyjë dhe t’ju destabilizojë me këto mendime të këqija. Për këtë ju porosisim t`i keni parasysh kurthet e shejtanit dhe të mos bini në to! Mundohuni të keni gjithmonë në mendje Allahun, shoqërohuni me njerëz të devotshëm dhe në ato momente në të cilat u bien në mendje këto vesvese, atëherë mos e lejoni veten të thelloheni në ato mendime të trishtueshme.
Gjithashtu është mirë të lexoni rreth rrezikshmërisë së mëkatit të homoseksualizmit dhe të këqijave që sjell ky mëkat, nga i cili janë të pastër të gjitha krijesat e tjera përveç njeriut.

Së fundi, e lusim Allahun e Lartësuar t’ju mbrojë ju dhe të gjithë besimtarët nga kurthet e shejtanit dhe t’ju japë sinqeritet e punë të frytshme në këtë botë dhe sukses në botën tjetër!

Alaudin Abazi