Pyetja:

A mund të përdorim parfum me përqindje të lartë alkooli dhe të falemi me të? A e prish abdesin apo namazin?

***

Përgjigjja:

Nuk ka problem pasi parfumet me bazë alkooli lejohen të përdoren pavarësisht nga përqindja e tyre e alkoolit. Kjo nuk e prishë abdesin dhe as nuk ka ndonjë ndikim në namaz, nuk ka problem në përdorimin e tij nga jashtë. Alkooli nuk është i papastër fizikisht.

Shejh Asim El Hakim