Pyetja:

Kam njё motёr tё cilёn e ka prekur shejtani dhe ka momente kur ajo e humb vetёdijen, kontrollin e saj dhe fillon tё qajё. Çfarё duaje tё bёj unё qё motra tё shёrohet?

***

Përgjigjja:

Personi i cili ёshtё prekur nga xhindi i lexohet Kuran e sidomos ajetul Kursij dhe suret: Ihlas, Felek dhe Nas dhe ҫfarё ka mundёsi nga lutjet e ligjёsuara, si psh., dhikri i mëngjesit, i mbrëmjes dhe i gjumit (të gjitha këto gjenden tek “Mburoja e Muslimanit”).

Komisioni i Pёrhershёm i Dijetarёve

Përktheu: Udha e Besimtarëve