Vërtetësia e ringjalljes

▪️Asgjë nuk e pengon Allahun e Madhëruar ta ringjallë robin e Tij pas vdekjes, pavarësisht se çfarë ndodh me kufomën e tij. ▪️Jemi njoftuar se një njeri në kohët e hershme u mundua shumë t’i shpëtonte ringjalljes duke bërë çdo gjë të mundshme për ta penguar, por nuk ia arriti...
Pyetje: -A është e vërtetë se në Kinë ekzistojnë dy fise me emër Je’xhuxh dhe Me’xhuxh, nëse po, a janë ata të cilët i ka përmendur Pejgamberi salallahu alejhi ve selem, e nëse nuk janë ata, atëherë cilët janë? Përgjigje: – Je’xhuxh dhe Me’xhuxh janë dy fise prej bijve të  Ademit alejhi selam...
Pyetja: Përse i Dërguari i Allahut ﷺ nuk na ka informuar për kohën kur do të ndodhë Kiameti? *** Përgjigjja: Së pari: I Dërguari i Allahut ﷺ nuk na ka treguar për kohën e ndodhisë së Kiametit ngase ai nuk e dinte se kur do të ndodhë, siç aludojnë për këtë argumentet nga...
Pyetje: “A është vdekja e papritur një shenjë para Ditës së Gjykimit? A ka ndonjë mbrojtje kundër saj? A është e mjaftueshme për ti kërkuar Allahu mbrojtje kundër saj?” Përgjigje: “Ka hadithe që tregojnë se vdekja e papritur do të jetë normale para Ditës së Gjykimit. Kjo është ndëshkim për...
Pse jemi njoftuar për shenjat e Orës së Fundit? Dita e Kiametit edhe pse do të vijë në befasi, befasia e saj nuk është e plotë për besimtarët, sepse Allahu i madhëruar i ka bërë asaj shenja që tregojnë për afrimin e saj. Imam Kurtubiu thotë: Urtësia në paraqitjen e shenjave...
Në një kohë luftërash e masakrash që po ndodhin në tokën e bekuar, ku vrasjet masive të fëmijëve, grave e civilëve të tjerë nëpërmjet bombardimit të spitaleve, xhamive, shkollave e objekteve të tjera kanë arritur kulmin, ku zullumqarët janë zhveshur nga ndërgjegjja njerëzore dhe nuk posedojnë fije mëshire për...
Pyetja: Në shpjegime të ndryshme kemi dëgjuar se kur do të zbret Isai,paqja qoftë mbi të,në tokë, muslimanët do të jenë të rreshtuar pas Mehdijut në namaz, dhe ai do ta lëshoj vendin për Isain,paqja qoftë mbi të, të del imam, e ai do t’i thotë që ai ta fal...
Pyetje: Para disa ditësh kam lexuar një material ku thuhej se besimi i ardhjes së imam Mehdiut është i pasaktë dhe se nuk ka argumente të sakta rreth tij, e njëjta gjë thuhej edhe për rikthimin e Isait a.s, në kohën e fundit para Ditës së Kiametit. A kanë bazë...
Pyetja: Dëgjova një shejh të thoshte se nëse do të ishte e mundur ta shihnim Allahun e Madhëruar, nuk do të kishte sprovë. Kështu ne mund t'i kuptojmë fjalët e Tij: "...të cilët besojnë në të fshehtën" (Bekare: 3). Pasi që ne nuk mund ta shohim Allahun e Lartësuar, kjo...
Pyetja: A ka ndonjë lutje që do t'ju mbrojë nga një vdekje e papritur? Cila është ajo? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Vdekja e papritur është një nga gjërat që Allahu cakton për disa nga robërit e Tij, që do të thotë se vdekja i vjen një personi papritur, pa asnjë afat...

TRENDI I PYETJEVE