Saturday, March 25, 2023
Pyetja: Pse ateizmi ka përparuar kaq shumë? Cilat janë shkaqet e zhvillimit të tij? *** Përgjigjja: Ateizmi, nisur nga përfundimet, është i lidhur me mospranimin dhe kundërshtimin, madje më shumë është i lidhur me rrënimin shpirtëror të botës. Natyrisht që mund të flitet edhe për praninë e disa shkaqeve të tjera. Ateizëm do të...
Pyetja: A është rrëzuar teoria e evolucionit që shtroi Darvini? *** Përgjigjja: Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, Muhamedin ! Duke qenë se edhe natyra e kësaj trajtese nuk na lejon të zgjatemi më shumë, po përmendim vetëm një argument të fuqishëm, që e shkatërron...

A janë idhujtarë ateistët?

Pyetja: A është e drejtë që ateizmi a femohimi të konsiderohet idhujtari (politeizëm)? Cili është mendimi juaj për atë që thotë se ateizmi në një formë apo një tjetër përbën idhujtari? *** Përgjigjja: Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, Muhamedin ﷺ! Është shumë e vërtetë...

Prejardhja e njeriut

Pyetja: Ka të atillë që thonë: 'Që nga kohët e lashta, njeriu ka qenë majmun dhe më pas është transformuar.' A është e vërtetë kjo thënie dhe a ka për të ndonjë argument? *** Përgjigjja: Kjo thënie nuk është e vërtetë. Dëshmi për këtë është se Allahu i Lartësuar i shpjegoi, në Kuran,...
Pyetja: A e mbështesin evolucionin fosilet? *** Përgjigjja: Ata që mbahen pas teorisë së evolucionit me qëllim për të zbuluar prejardhjen e jetës, u drejtohen fosileve edhe kinse për ta vërtetuar teorinë e vet, edhe sepse në periudhat historike nuk haset në ndonjë dukuri evolutive. Të njëjtën gjë ka bërë edhe Darvini. Si...
Pyetja: A bazohet materia në rastësi? *** Përgjigjja: Në themel të evolucionit qëndron pretendimi se qenia ekziston vetvetiu dhe e varur nga rastësitë. Ati i evolucionizmit para Darvinit, Lamarku, e konsideronte evolucionin si një mundësi të dhënë nga Zoti materies dhe natyrës. Ai ishte evolucionist që pranonte gjenezën hyjnore të materies. Në kundërshtim me...

TRENDI I PYETJEVE