Fjala “Musliman” nënkupton personin i cili i nënshtrohet vullnetit të Zotit pavarësisht racës, nacionalitetit, ose prapavijës etnike. Bërja musliman është një proces i thjeshtë dhe i lehtë që nuk kërkon parakushte. Personi mund të konvertohet në vetmi ose këtë mund ta bëjë në prezencë të të tjerëve. Nëse ndokush ka...
Si bëhet agjërimi i Ramazanit, falje pë gjynahet e shkuara? Profeti alejhi selam thotë: “Kush e agjëron Ramazanin me besim dhe llogaritje të shpërblimit te Allahu, i falen të gjitha gjynahet e kaluara”. E transmeton Buhariu dhe Muslimi. dmth: duke e besuar si detyrë prej Allahut. dmth: duke e...
Allahu i Madhëruar thotë në Kuran “...nëse do t'i përshkruash shok Allahut, e gjithë puna jote do të hidhet poshtë e do të jesh prej të humburve.” (39:65) . Mirëpo nëse robi pendohet nga shirku apo kufri a i rikthehen punët e mira të mëparshme? Pergjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirplotit,...
Pyetje: “Allahu iu shpërbleftë dhe iu bekoftë! Allahu na sjelltë dobi në atë që kemi dëgjuar dhe Allahu na faltë neve, juve dhe të gjithë myslimanët!” Ky pyetësi, o Shejkh, thotë: “Të lutem, pash Allahun, që ta bësh këtë pyetje (për mua).” Pyetja e tij është: “O Shejkh, më këshillo pash...
1 – Ji shembull i mirë për fëmijët e tu! Prindërit duhet të jenë shembulli më i mirë për fëmijët. Si mund të pritet një namaz i rregullt prej fëmijëve kur babai –urdhërues- ose falet me teka ose është lënës i namazit? “Vallë, a po i urdhëroni njerëzit që të...
Pyetja : Një grua mbeti shtatzënë përmes zinasë. Kur një prej të afërmve të saj mësoi për këtë, ai donte të mbronte nderin e familjes në të cilën ai është dhe vazhdoi të nxiste gruan që të bëjë abort në mënyrë që të mos e turpërojë familjen. Ajo i...

Pse të zgjedhim islamin?

Pyetje: Ekzistojnë aq shumë religjione, kështu që pse të zgjedhim islamin? Përgjigje: Islami nuk është thjesht një religjion midis religjioneve të tjera. Megjithatë, islami pajtohet me besimin e gjithë profetëve të Dhiatës së Vjetër. Islami është një korrigjim i rrugës së feve që kanë devijuar dhe një rivendosje e besimit monoteist...
Pyetje: A mundet jomuslimani të falë namaz? Përgjigje: Nëse vërtet dëshiron të marrësh pjesë në faljen e namazit, duhet të besosh në Allahun. Namazi do të pranohet nëse kryhet me përulje dhe me qetësi duke besuar në Allahun. Mirëpo nëse thotë: "Unë nuk besoj në Allahun. Vetëm dua të veproj...
Pyetja: Disa armiq të fesë pretendojnë se Islami u përhap me shpatë. Cila është përgjigjja juaj për këtë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Islami u përhap me prova dhe evidencë, në rastin e atyre që e dëgjuan mesazhin dhe iu përgjigjën. Dhe u përhap me forcë dhe shpatë në rastin e atyre që...
Pyetja: A lejohet të përmbajturit nga mëkati, nga dashuria për dikë? Unë kam një shok që është penduar, pasi dikur ka qenë rafidi. Ai po pyet për vendimin e largimit nga mëkati për shkak të dashurisë ndaj një qenieje të krijuar, si ai që thotë: Do të largohem nga mëkati për...

TRENDI I PYETJEVE