Pyetja:

Cili është gjykimi islam për një njeri që e urren shumë këtë jetë dhe i kërkon Allahut që të vdesë nëse kjo është e mirë për të, dhe ai pret vdekjen?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Nuk i lejohet muslimanit të urrejë jetën dhe dëshpërimin nga ajo, Allahu i Lartësuar mund t’i japë lehtësim dhe shëndet të mirë. Ajo që kërkohet prej tij është që të durojë çdo gjë që është duke u përballur, me atë që ka dashur dhe ka caktuar Allahu dhe të kërkojë shpërblim tek Ai, për atë që i bie nga fatkeqësitë, dhe të kërkojë prej Tij, për ta larguar atë prej tij, për ta ndihmuar dhe për ta shpërblyer për atë që Ai ka vendosur që t’i ndodhë atij. Dhe ai duhet të presë lehtësimin nga Allahu, siç thotë Ai në Kuran:

“E, pa dyshim se pas vështirësisë është lehtësimi. Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi.” (Inshirah, 5-6)

Është mekruh që muslimani të dëshirojë vdekjen për shkak të ndonjë dëmi që e ka goditur, si sëmundje, vështirësi apo ndonjë gjë tjetër. Transmetohet se Enesi ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Askush prej jush të mos dëshirojë vdekjen për shkak të ndonjë dëmi që i ndodh. atij. Por nëse ai duhet ta bëjë këtë, atëherë le të thotë: ‘O Allah, më bëj të jetoj aq sa jeta është e mirë për mua dhe më bëj të vdes për aq kohë sa kjo është e mirë për mua’.” Nga formulimi i hadithit, kuptojmë se kjo është një lloj delegimi i punëve tek Allahu dhe nënshtrimi ndaj vullnetit dhe vendimit të Tij. Çdo fatkeqësi që i ndodh muslimanit në këtë botë është shlyerje mëkatesh për të, nëse ai kërkon shpërblim për këtë tek Allahu i Lartësuar dhe nuk bëhet i pakënaqur. Kjo është një thirrje zgjimi për t’u larguar nga pakujdesia dhe një mësim për të ardhmen.

Dhe Allahu është burimi i fuqisë. Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi Profetin tonë Muhamed, familjen dhe shokët e tij.

Komisioni për fetva dhe studime (25/398)

Burimi: islamqa.com