Monday, December 6, 2021
Pyetja: A lejohet vendosja e ngrohësve elektrik para namazlinjëve? *** Përgjigja: Dijetarët (Allahu i mëshiroftë!) kanë mendime të ndryshme në lidhje me faljen e namazit në drejtim të zjarrit. Prej tyre ka që e kanë urrejtur një gjë të tillë dhe të tjerët nuk e kanë urrejtur këtë. Ata të cilët e kanë...
Pyetja: A më lejohet të përgjigjem rreth një çështjeje fetare, duke u bazuar në çfarë kam lexuar apo dëgjuar? *** Përgjigja: Nëse të pyesin rreth një çështjeje fetare, rreth së cilës ke njohuri të saktë, të cilën e ke përftuar në ndonjë libër të besueshëm fetar, apo e ke dëgjuar nga mësimet dhe...
Pyetja: Cilin model duhet ndjekur për ligjërimin e sotëm islam? *** Përgjigja: "Kjo kohë është koha e butësisë, durimit dhe urtësisë, nuk është koha e ashpërsisë. Shumica e njerëzve janë të paditur, të pavëmendshëm dhe të ndikuar nga kjo botë, ndaj duhet patjetër durim, duhet patjetër butësi, derisa tu mbërrijë thirrja islame, derisa...
Pyetje: Ç'është e detyrueshme për një musliman dhe bërjen e da'ues për sa i përket shoqërimit që është nën supozimin që ngjitja ndaj një grupi dijetarësh, të cilët janë të aftë për të bërë ixhtihad1? *** Përgjigje: Them: detyrimi i masës së përgjithshme të komunitetit musliman është të ndjekë ata dijetarë që janë të...
Pyetja: Kërkuesi fillestar i dijes islame si të vendosë cilin dijetar, apo cilin medh'heb, duhet të ndjekë? *** Përgjigjja: Allahu i Lartësuar thotë: "Pyesni njerëzit e dijes (dijetarët) nëse nuk e dini." {El Enbija, 7}. Nëse ky nxënës është fillestar dhe nuk di se si të nxjerri argumentin, atëherë nuk ngel për të...
Pyetje: A duhet që të mjaftohemi vetëm me gjykimet fetare të katër medh’hebeve (shkollave juridike islame) dhe ndjekjen e njërës prej tyre, pa marrë në konsideratë ndryshimin e situatave dhe kohës? *** Përgjigje: -Komisioni i përhershëm i fetvave është përgjigjur: “Falënderimi dhe lëvdatat i takojnë Allahut! Paqja, mëshira dhe bekimet e Tij qofshin mbi...
Pyetje: Cili është dallimi mes frikës dhe mendimit të mirë për Allahun? Përgjigje: Muslimani e bashkon frikën dhe mendimin e mirë për Allahun. Allahu thotë: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. "Ata përpiqeshin për kryerjen e punëve të mira, na u luteshin duke shpresuar (në shpërblimin e Allahut) dhe...
Pyetja: Prej haditheve të njohura që qarkullon në mesin e ligjëruesve dhe autorëve është edhe hadithi: ”Islami ka filluar i huaj, dhe do të kthehet si ka filluar, për atë, lum për të huajt”. Më intereson, ky hadith sa është i saktë? dhe nga ana tjetër në çka aludon hadithi? Poashtu,...
Pyetje: Si i përgjigjeni filozofëve të cilët i japin përparësi arsyes ndaj tekstit fetar? ****** Përgjigje: Funksioni i arsyes lidhur me Kuranin Fisnik dhe Sunetin pejgamberik është të kuptojë dhe t'i pranojë ato. Përveç kësaj, arsyeja s'ka tjetër rol. Ka shumë tekste fetare që e obligojnë muslimanin për të pasuar Kuranin Fisnik dhe...
Pyetje: Cili është dallimi ndërmjet imanit dhe islamit? Përgjigje: Sa i përket meselesë se imani dhe islami a kanë një kuptim, apo ndërmjet tyre ka dallim, në këtë çështje ka dy mendime të njohura tek Ehlu-Suneti: Mendimi i parë: Islami dhe imani janë të ndryshëm me njëri tjetrin dhe se ndërmjet...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon